• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
Dziś jest sobota 18 listopada 2017, dziś są imieniny: Anieli i Romana

Ogłoszenie!

dodano: 2017-11-17 14:25:20

UWAGA!!!

Z dniem 17 listopada 2017
przestaje działać strona internetowa
Publicznego Gimnazjum w Baniach,
wszelkie informacje dla Rodziców i Uczniów
znajdować się będą na stronie
Szkoły Podstawowej w Baniach
pod adresem spbanie.pl/

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Arkadiusz Augustyniak

czytaj więcej »

Dni otwarte szkoły

dodano: 2017-11-15 13:47:14

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baniach informuje, iż:

we wtorek 21 listopada 2017 r. dla rodziców uczniów szkoły podstawowej

oraz w środę 22 listopada 2017 dla rodziców gimnazjalistów

odbędą się:

1) w godzinach 16.00-17.00 indywidualne rozmowy, konsultacje rodziców z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów, pedagogiem szkolnym  oraz dyrektorem szkoły;
2)  od godziny 17.00 zebrania rodziców z wychowawcą.

Serdecznie zapraszam do udziału w tych spotkaniach, bo mogą one być doskonałą okazją do wymiany poglądów, przyjęcia określonych form współpracy i podjęcia konkretnych działań, które w najlepszy sposób mogą służyć wspieraniu rozwoju Waszego dziecka.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baniach
mgr Arkadiusz Augustyniak

czytaj więcej »

11 LISTOPADA NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

dodano: 2017-11-09 20:55:49

Dzień Niepodległości 11 listopada to jedno z najważniejszych świąt narodowych w Polsce. W tym roku obchodzimy 99. rocznicę odzyskania niepodległości. Upamiętnia ono wydarzenia z 11 listopada 1918 roku, kiedy Polska odzyskała wolność po 123 latach niewoli (1795–1918). Polska zniknęła z mapy Europy w 1795 roku, kiedy to Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski. Dopiero I wojna światowa dała ojczyźnie szansę na walkę o niepodległość. 11 listopada 1918 r. znów Polska odzyskała wolność!

czytaj więcej »

OBCHODY HALLOWEEN 2017

dodano: 2017-11-09 20:21:23

W ostatnim tygodniu października myśli wszystkich zwracają się ku wieczności. Dzieje się tak we wszystkich kulturach, choć każda wyraża to w inny sposób. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Baniach skupili się na tradycji anglosaskiej i 27 października urządzili obchody Halloween. Celem imprezy było rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez poznanie zwyczajów związanych z obchodami Halloween w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych oraz zdobywanie wiedzy o kulturze krajów obszaru anglojęzycznego. Była to również doskonała okazja do integracji uczniów i rozwijania umiejętności pracy w grupie. W szkole pojawiły się różne zjawy, stwory, czarownice i inne potwory rodem z filmów grozy. Dzieci wykazały się niezwykłą kreatywnością w przygotowaniu przebrań.

czytaj więcej »

1 listopada ...

dodano: 2017-10-29 21:46:07

1 listopada to Dzień Wszystkich Świętych.
To święto to czas refleksji i zadumy. 

Żal

Żal że się za mało kochało 
że się myślało o sobie 
że się już nie zdążyło 
że było za późno

choćby się teraz pobiegło 
w przedpokoju szurało 
niosło serce osobne 
w telefonie szukało 
słuchem szerszym od słowa

choćby się spokorniało 
głupią minę stroiło 
jak lew na muszce

choćby się chciało ostrzec 
że pogoda niestała 
bo tęcza zbyt czerwona 
a sól zwilgotniała

choćby się chciało pomóc 
własną gębą podmuchać 
w rosół za słony

wszystko już potem za mało 
choćby się łzy wypłakało 
nagie niepewne

ks. Jan Twardowski

czytaj więcej »

Już pierwszaki!

dodano: 2017-10-26 20:13:20

Dzieci klas pierwszych długo przygotowywały się do uroczystego pasowania na uczniów naszej szkoły. We wtorek 24 października br. w obecności zaproszonych gości składali ślubowanie pierwszoklasiści i ich rodzice. Podczas pasowania przez panią dyrektor Ewę Szostakowską i pana dyrektora Arkadiusza Augustyniaka dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, maskotki i sakiewki z przyborami szkolnymi. Pani wójt Teresa Sadowska złożyła życzenia samych piątek i szóstek oraz wytrwałości w dążeniu do spełniania marzeń, a także obdarowała uczniów cukierkami. Uczniowie klasy IV b zaoferowali swoją pomoc, opiekę i radę. Uroczystość zakończono słodkim poczęstunkiem w swoich salach. Wychowawczynie dziękują rodzicom za każdą pomoc w przygotowaniu uroczystości.

wychowawca klasy Ia
Renata Pomsta

czytaj więcej »

Dzień Nauczyciela 2017

dodano: 2017-10-25 21:33:08

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej obchodziliśmy w czwartek 12 paździer-nika. W uroczystości uczestniczyli dyrektor szkoły Arkadiusz Augustyniak, wicedyrektor Ewa Szostakowska, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście. Życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym złożyła Wójt Gminy Banie Teresa Sadowska. Dzień Edukacji Narodowej to również okazja do wręczenia nagród. Nagrody jubileuszowe oraz nagrody za szczególne osiągnięcia wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom szkoły wręczył dyrektor szkoły Arkadiusz Augustyniak. Miłym akcentem uroczystości były występy artystyczne w wykonaniu uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycieli Haliny Kołodziejskiej, Renaty Pomsty oraz Elżbiety i Andrzeja Mrzygłockich. 

czytaj więcej »

Zajęcia edukacyjne w ramach projektu

dodano: 2017-10-24 18:25:47

Projekt edukacyjny Upowszechnienie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+” przyczynił się do wzbogacenia naszej oferty o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz o różne formy zajęć rozwijających uzdolnienia.

W ramach tego wsparcia uczniowie uczestniczą w zajęciach takich jak:

 • dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji matematycznej i z nauk przyrodniczych;
 • zajęcia z uczniem zdolnym z przedmiotów: matematyka, przyroda, informatyka, biologia, chemia, fizyka;
 • zajęcia indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego (w oddziałach gimnazjalnych).

czytaj więcej »

Szkolenie nauczycieli

dodano: 2017-10-24 18:05:39

W celu udoskonalenia i uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych z Projektu Upowszechnienie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+” doposażamy szkołę w nowoczesne pomoce dydaktyczne i podnosimy kwalifikacje nauczycieli w ramach obsługi narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych wykorzystywanych do pracy z uczniami, dlatego też 16 października 2017 roku odbyło się szkolenie, którego celem było poszerzenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji z zakresu ICT (TIK) i przygotowanie nauczycieli do pracy z aplikacjami, programami edukacyjnymi na komputerze oraz urządzeniach mobilnych, które będą wykorzystywane w projekcie jako narzędzie do szybkiego i innowacyjnego uczenia się.

czytaj więcej »

Czytelnik roku szkolnego 2017/2018

dodano: 2017-10-16 00:00:00

REGULAMIN KONKURSU
„CZYTELNIK ROKU SZKOLNEGO 2017/2018”

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna w Szkole Podstawowej w Baniach.
2. Konkurs trwa od 04.09.2017 r. do 08.06.2018 r.
3. Celem konkursu jest popularyzowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród uczniów SP oraz promocja biblioteki i jej działań.
4. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy korzystają ze zbiorów biblioteki.
5. Kryteria przyznania tytułu:

 • systematyczność wypożyczeń
 • liczba wypożyczonych książek (bibliotekarz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia krótkiej rozmowy na temat przeczytanej książki)
 • terminowość zwrotów
 • przestrzeganie regulaminu biblioteki.

Dodatkowo:

 • promocja czytelnictwa
 • udział w konkursach czytelniczych.

6. Tytuł „Super Czytelnik 2017/2018 roku” zostanie przyznany w następujących kategoriach:

 • Czytelnik z klas I-III SP
 • Czytelnik z klas IV-VII SP
 • Czytelnik z klas II-III PG.

7. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe, pamiątkowe dyplomy (oraz ocenę celującą za aktywność z języka polskiego).
8. Lista laureatów będzie prezentowana na szkolnej stronie internetowej oraz w szkolnej bibliotece.

Zapraszamy do czytania 
BIBLIOTEKA SZKOLNA

czytaj więcej »

Licznik