• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
Dziś jest środa 18 września 2019, dziś są imieniny: Ireny i Józefa

Projekt edukacyjny "Pyrzyce+"

dodano: 2019-06-25 18:22:45

Od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. Gmina Banie realizowała projekt Upowszechnianie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

czytaj więcej »

Zajęcia edukacyjne w ramach projektu

dodano: 2017-10-24 18:25:47

Projekt edukacyjny Upowszechnienie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+” przyczynił się do wzbogacenia naszej oferty o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz o różne formy zajęć rozwijających uzdolnienia.

W ramach tego wsparcia uczniowie uczestniczą w zajęciach takich jak:

 • dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji matematycznej i z nauk przyrodniczych;
 • zajęcia z uczniem zdolnym z przedmiotów: matematyka, przyroda, informatyka, biologia, chemia, fizyka;
 • zajęcia indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego (w oddziałach gimnazjalnych).

czytaj więcej »

Szkolenie nauczycieli

dodano: 2017-10-24 18:05:39

W celu udoskonalenia i uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych z Projektu Upowszechnienie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+” doposażamy szkołę w nowoczesne pomoce dydaktyczne i podnosimy kwalifikacje nauczycieli w ramach obsługi narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych wykorzystywanych do pracy z uczniami, dlatego też 16 października 2017 roku odbyło się szkolenie, którego celem było poszerzenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji z zakresu ICT (TIK) i przygotowanie nauczycieli do pracy z aplikacjami, programami edukacyjnymi na komputerze oraz urządzeniach mobilnych, które będą wykorzystywane w projekcie jako narzędzie do szybkiego i innowacyjnego uczenia się.

czytaj więcej »

Upowszechnianie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”

dodano: 2017-09-04 21:38:33

Projekt Upowszechnianie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce +” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I EDUKACJI SZKOLNEJ
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM
NA TERENIE GMINY BANIE NA RZECZ
ROZWOJU GOSPODARCZEGO KONTRAKTU SAMORZĄDOWEGO
„PYRZYCE+”

pobierz pliki 
regulamin  
oświadczenie uczestnika projektu 

czytaj więcej »

Upowszechnianie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”

dodano: 2017-09-01 17:15:14

Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu Upowszechnianie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych

Projekt skierowany jest do:

 • uczniów klas I-VI szkół podstawowych,
 • uczniów klas II-III gimnazjum,
 • nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum.

Projekt realizowany w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Regulamin rekrutacji i dokumenty do pobrania zamieszczone zostaną w dniu 04.09.2017 r. na stronach www.banie.pl, www.zsbanie.pl, www.lubanowosp.pl, gimnazjum.zsbanie.pl, www.spswobnica.szkolnastrona.pl.

czytaj więcej »

Licznik