• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
Dziś jest niedziela 18 sierpnia 2019, dziś są imieniny: Heleny i Bronisławy

„Leśna przygoda” 2019

dodano: 2019-06-10 22:15:09 | drukuj drukuj

6 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Baniach odbył się Gminny Konkurs Przyrodniczo-Łowiecki „Leśna Przygoda” pod hasłem: ”Rośliny chronione”.

Co roku konkurs odbywał się w randze powiatowej, jednak rok obecny jest specyficznym z powodu wygaszania gimnazjów, stąd -gminny. Wzięło w nim udział 7 drużyn z trzech szkół podstawowych Gminy Banie.

Celem tej wspólnej akcji myśliwych, nauczycieli i uczniów jest propagowanie kultury leśnej i łowieckiej wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za las rozwijanie u uczniów zainteresowań przyrodniczych, emocjonalnej więzi z przyrodą
i wrażliwości na jej piękno.

Tradycyjnie dzień konkursu był bardzo uroczyście obchodzony. Gościliśmy sponsorów - przedstawiciela Polskiego Związku Łowieckiego Oddział w Szczecinie, a zarazem przedstawiciela Wojskowego Koła Łowieckiego „Drop” - Pana Damiana Śmiałka, Przedstawiciela Nadleśnictwa Myślibórz – Pana Adama Januszewskiego i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Baniach. Naszym corocznym wsparciem jest również Koło Łowieckie „Orlik” i Wójt Gminy Banie – Pan Arkadiusz Augustyniak.

W konkursie uczestniczyło 21 uczniów, reprezentujących klasy siódme i ósme ze Szkół Podstawowych z Lubanowa, Swobnicy i Bań. Uczniowie musieli indywidualnie rozwiązać test, a następnie pracowali w 3-osobowych zespołach. Zadaniem każdego zespołu było rozpoznanie 40 gatunków roślin chronionych w Polsce podczas prezentacji multimedialnej. W innych zadaniach uczniowie musieli wykazać się znajomością tradycji i gwary łowieckiej, między innymi rozpoznawali zwierzęta po odgłosach, czy po tropach.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani ciekawymi nagrodami - głównie był to sprzęt sportowy i elektroniczny - ufundowanymi przez Gminę Banie, Nadleśnictwo Myślibórz , oraz koła łowieckie „Drop” i „Orlik”. W trakcie konkursu uczniowie mieli słodki poczęstunek, a na koniec imprezy zjedli obiad ufundowany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Baniach.

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła
Podstawowa
Klasa
I Karolina Borajkiewicz
Julia Wolny
Dominik Raczyński
Banie VIIB
II Mikołaj Bartos
Mateusz Białko
Kacper Kozłowski
Swobnica VII
III Agata Bulsa
Martyna Chrebela
Franciszek Senda
Banie VIIIA
IV Krzysztof Krzywaźnia
Aleksandra Chuda
Kacper Bartusiak
Swobnica VIII
V Dagmara Dudzińska
Filip Osiewalski
Dawid Adamski
Banie VIIA
VI Maja Dobrowolska
Alicja Mazur
Bartosz Karbowski
Lubanowo VII
VII Nikola Dobrowolska
Klaudia Krajewska
Maciej Leszczyński

Lubanowo

VIII

Zwycięzcom gratulujemy!

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki którym możliwa była realizacja tego przedsięwzięcia. Takie spotkania kształtują właściwe postawy uczniów wobec przyrody, dają również możliwość poznawania tradycji i obyczajów łowieckich, wskazują prawdę
o ogromnej pracy tych instytucji na rzecz ochrony przyrody. Dziękujemy zarządom kół łowieckich Orlik, Drop, władzom Gminy Banie, Nadleśnictwu Myślibórz i Dyrektorowi SP w Baniach oraz nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu.

Organizator
Izabela Senda

Galeria zdjęć

Licznik