• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
Dziś jest niedziela 21 lipca 2019, dziś są imieniny: Daniela i Andrzeja

Projekt edukacyjny "Pyrzyce+"

dodano: 2019-06-25 18:22:45 | drukuj drukuj

Od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. Gmina Banie realizowała projekt Upowszechnianie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Projekt skierowany był do:
•uczniów klas I-VIII szkół podstawowych,
•uczniów klas II-III gimnazjum,
• nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum.

Celem projektu było doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

W Szkole Podstawowej w Baniach w okresie od 8 września 2017 roku do 19 czerwca 2019 roku zrealizowano wszystkie zaplanowane na ten okres zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Przeprowadzono 181,5 godziny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 520 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki, 272 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody, 89 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z biologii, 86 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii, 92 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki, 179 zajęć z uczniem zdolnym z matematyki, 87 zajęć z matematyki i informatyki, 55 zajęć z uczniem zdolnym z przyrody, 116 zajęć z uczniem zdolnym z biologii, 86 zajęć z uczniem zdolnym z chemii, 86 zajęć z uczniem zdolnym z fizyki. Podczas zajęć nauczyciele stosowali różnorodne metody nauczania, korzystali z zakupionych pomocy dydaktycznych, aby wzbudzić większe zainteresowanie uczestników Projektu oraz osiągnąć założone cele. Dla uczniów gimnazjum oraz uczniów VIII klas szkoły podstawowej odbyło się także 166 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Galeria zdjęć

Licznik