• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
Dziś jest niedziela 18 sierpnia 2019, dziś są imieniny: Heleny i Bronisławy

Historia naszej szkoły

dodano: 2012-01-04 16:35:26 | drukuj drukuj

          Nauka w Szkole Podstawowej w Baniach rozpoczęła się w styczniu 1946 r. Zdemobilizowany porucznik Wojsk Polskich Eryk Orłowski zorganizował otwarcie szkoły i został jej kierownikiem. Przy szkole istniała stołówka, w której były dożywiane dzieci. Jej prowadzeniem zajmowała się Anna Nowak.
Szkoła liczyła 80 uczniów. Posiadała 3 oddziały. Do użytku nadawała się tylko jedna sala lekcyjna, która została odremontowana. W szkole nie funkcjonowała biblioteka, ponieważ jedyne książki do których był dostęp, napisano w języku niemieckim.

          W roku szkolnym 46-47 kierownictwo szkoły objęła wykwalifikowana nauczycielka Stefania Dobkowska. Kierowała placówką przez cztery lata. W pierwszym roku jej pracy do szkoły uczęszczało 108 uczniów, którzy uczyli się w 5 oddziałach.
Zajęcia w klasie I i II prowadziła Zuzanna Nowak, a starszymi dziećmi zajmowała się kierowniczka szkoły. Dzieci miały lekcje w dwóch nadających się do użytku klasach.
W tym roku w szkole odbył się pierwszy w jej historii konkurs - Konkurs Dobrego Czytania. Działalność rozpoczęło Koło PCK. Nauczycielki wraz z dziećmi zorganizowały obchody Dnia Oświaty i Dnia Matki. W szkole nie było jeszcze biblioteki i sekretariatu. Brakowało tez pomocy dydaktycznych i książek.

          Kolejny rok szkolny 1947/48 uczniowie rozpoczęli już w wyremontowanej gruntownie szkole. Do użytku oddano wszystkie klasy i salę gimnastyczną. Działalność rozpoczęła biblioteka i sekretariat. W szkole w 6 oddziałach uczyło się 160 uczniów. Od półrocza został utworzony oddział 7.
Nauczyciel Leon Lalik prowadził kółko dramatyczne, w szkole funkcjonował sklepik, z którego dochód w całości przeznaczano na zakup pomocy dydaktycznych i książek. Nauczyciele organizowali dokształcające kursy popołudniowe dla dzieci, które planowały rozpocząć naukę w szkole średniej.
Szkoła w Baniach jako pierwsza w powiecie zostaje zradiofonizowana, głośniki zamontowano w każdej klasie.

          W roku szkolnym 1949/50 w 7 oddziałach uczyło się 180 uczniów. Pani Stefania Dobkowska prowadziła świetlicę, w której dzieci spędzały czas po lekcjach. Czytały książki, recytowały wiersze i wykonywały prace plastyczne. Kierowniczka prowadziła również kursy wieczorowe dla analfabetów, na które uczęszczało 8 osób.
W grudniu została zorganizowana pierwsza w szkole zabawa choinkowa.
W czasie kadencji pani Stefanii Dobkowskiej w szkole pracowało kilkoro nauczycieli. Ich skład zmieniał się każdego roku. Nauczycielami w tym okresie byli:
Zuzanna Nowak, Leon Lalik, Łoś, Styrna, Talaśko, Hiacenta Zygał.

          W roku szkolnym 1950/51 kierownictwo szkoły objął Józef Zygał. W szkole w 7 oddziałach uczyło się 174 uczniów, zatrudniano 4 nauczycieli. W dalszym ciągu trwała zapoczątkowana przez Dobkowską akcja likwidowania analfabetyzmu. W kursach wieczorowych uczestniczyło 25 osób.
Niektóre z nich nie wyrażały woli uczestniczenia w lekcjach, więc zostały do nich przymuszeni przez Milicję Obywatelską.

          W roku szkolnym 1951/52 kierowniczką szkoły została Hiacenta Zygał. Kierowała placówką przez 3 lata, do roku 1954. W szkole zatrudnionych było 4 nauczycieli, uczęszczało do niej 179 uczniów.

          W kolejnym roku szkolnym 1952/53 w szkole było już 8 oddziałów, w których uczyło się 207 osób. Zorganizowano zabawę choinkową, sylwestrową, Dzień Dziecka.

          W roku szkolnym 1953/54 w szkole było już 245 uczniów.
W okresie trzech lat w szkole pracowali niżej wymienieni nauczyciele:
Zuzanna Nowak, Styrna, Talaśko, Maria Słapik, Alicja Lichwa, Molski Lech, Barbara Gostebska, Daniela Kurzyńska, Mirosław Stasiak, Henryk Zawidzki, Zdzisław Kaczmarek, Maria Bzowska.

          W roku szkolnym 1954/55 kierownikiem szkoły został Julian Pawelec. Zajmował to stanowisko przez 14 lat, do 1968 roku. W tym roku po raz pierwszy w szkole zorganizowano wieczorek taneczny dla absolwentów. Z 26 uczniów klasy VIII szkołę ukończyło 15. Nauczycielka Maria Bzowska prowadziła świetlicę, w szkole organizowano różne uroczystości np. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, zabawę choinkową, obchody 1 Maja. W szkole uczyło się 252 uczniów.

          W 1956/57 do szkoły uczęszczało 294 uczniów, zatrudnionych było 10 nauczycieli. W tym roku przy szkole został zorganizowany internat dla dzieci dochodzących z Kunowa, Parnicy i Baniewic. Działał on w okresie zimowym od 15 października do 15 kwietnia.

          W 1957 r. w szkole przeprowadzono kapitalny remont: wymieniono ramy okienne, przełożono dach, założono centralne ogrzewanie i wymalowano wszystkie klasy.

          W 1959/60 w szkole było 13 oddziałów, do szkoły uczęszczało 380 uczniów, pracowało 9 nauczycieli.
 

Licznik